Bedrijfscases

Deze bedrijven getuigen over de stappen die ze hebben gezet op weg naar duurzaam materialenbeheer, door te innoveren met materialen of door nieuwe businessmodellen te hanteren. Hun ervaringen kunnen je inspireren om in je eigen bedrijf innoverend aan de slag te gaan.

Innoveren met materialen

Nieuwe business modellen

Logo Logo Logo Logo Logo Logo